2022-04-07 Valpar

Valpar finns efter Nord Jv 19 Kangris Yan Simmon och vår fina Cindie, Follow True Colors. De föddes 29 mars och är leveransklara i vecka 22. 4 hanar och 2 tikar, 2 sobla hanar, 2 particolor hanar samt 1 sobel tik och 1 particolor tik.