Monthly Archives: August 2020

Valpar på gång!

Vi har parat Follow Ariadne, se bild nedan, med Mic Mac I Love Rock and Roll. Valparna är beräknade till vecka 37.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valpar på gång!